Millest kujuneb raamatupidamisteenuse hind?


1. Raamatupidamisteenuse hind vastavalt tehtud töömahule/kannetele.

See on vana hea meetod ja õiglane tasustamise süsteem. Kui kliendil on vähem dokumente, on kliendile esitatav arve ka väiksem ja samuti vastupidi.
Lisaks võidavad teenuse hinnas sellise lahenduse puhul ettevõtjad, kelle käive on suur, kuid dokumendimaht väike. Kaotavad sellise lahenduse puhul ettevõtted, kus dokumendimaht on suur ja käive väike.
Üheks põhiliseks miinuseks on see, et klient ei tea üldjuhul arvestada, kui suur võib olla raamatupidamisteenuse hind, mis on omakorda takistavaks asjaoluks rahavoogude arvestamisel. Perioodi kannete (lausendite) arvu on võimalik saada raamatupidamisprogrammist.  Lausend (kanne)  on konteering, mida tehakse ühe majandustehingu kirjendamiseks.

2. Kindla kuutasuga raamatupidamisteenuse hind.

Meie teenuse hind kujuneb läbirääkimiste käigus.
Hinna kujundamist mõjutavad järgmised parameetrid:

  • igakuine ostu- , müügi- ja sularahaarvete hulk;
  • töötajate arv
Raamatupidamisteenuse hind algab 49 eurost kuus, millele lisandub käibemaks.

Kui ettevõtte majandustegevus peatub mõneks ajaks ja on vajadus esitada vaid maksudeklaratsioone ja muid seadustes ettenähtud aruandeid, lepitakse kokku uus teenuse hind.

Raamatupidamisteenus sisaldab:

Kliendi poolt esitatud algdokumentide kontrolli, töötlust ja raamatupidamisarvestust vastavalt kehtivale seadusandlusele
Palga- ja puhkusetasude arvestust
Haigekassas töötajate arvele ja arvelt mahavõtmist
Sularaha arvestust (kassa sissetuleku- ja väljaminekuorderite koostamist)
Ostu- ja müügireskontro kliendile saatmist
Põhivara arvestust
Igakuiste maksudeklaratsioonide koostamist ja esitamist Maksu- ja Tolliametile
Statistikaaruannete koostamist ja esitamist
Väljatrükke raamatupidamisregistritest

Soovid lisainfot?

Kirjuta meile info@raamatupidamisteenus.ee

Scroll to top