Hinnakiri

Millest kujuneb raamatupidamisteenuse hind?

Meie ettevõttes on raamatupidamisteenuste tasustamine lahendatud kahel meetodil:

1. Raamatupidamisteenuse hind vastavalt tehtud töömahule/kannetele.

See on vana hea meetod ja õiglane tasustamise süsteem. Kui kliendil on vähem dokumente, on kliendile esitatav arve ka väiksem ja samuti vastupidi.
Lisaks võidavad teenuse hinnas sellise lahenduse puhul ettevõtjad, kelle käive on suur, kuid dokumendimaht väike. Kaotavad sellise lahenduse puhul ettevõtted, kus dokumendimaht on suur ja käive väike.
Üheks põhiliseks miinuseks on see, et klient ei tea üldjuhul arvestada, kui suur võib olla raamatupidamisteenuse hind, mis on omakorda takistavaks asjaoluks rahavoogude arvestamisel. Perioodi kannete (lausendite) arvu on võimalik saada raamatupidamisprogrammist.  Lausend (kanne)  on konteering, mida tehakse ühe majandustehingu kirjendamiseks.

2. Kindla kuutasuga raamatupidamisteenuse hind.

Meie teenuse hind kujuneb läbirääkimiste käigus.
Hinna kujundamist mõjutavad järgmised parameetrid:

 • igakuine ostu- , müügi- ja sularahaarvete hulk;
 • töötajate arv

Raamatupidamisteenuse hind algab 49 eurost kuus, millele lisandub käibemaks. Kui ettevõtte majandustegevus peatub mõneks ajaks ja on vajadus esitada vaid maksudeklaratsioone ja muid seadustes ettenähtud aruandeid, lepitakse kokku uus teenuse hind.

Raamatupidamisteenus sisaldab:

 • Kliendi poolt esitatud algdokumentide kontrolli, töötlust ja raamatupidamisarvestust vastavalt kehtivale seadusandlusele
 • Palga- ja puhkusetasude arvestust
 • Haigekassas töötajate arvele ja arvelt mahavõtmist
 • Sularaha arvestust (kassa sissetuleku- ja väljaminekuorderite koostamist)
 • Ostu- ja müügireskontro kliendile saatmist
 • Põhivara arvestust
 • Igakuiste maksudeklaratsioonide koostamist ja esitamist Maksu- ja Tolliametile
 • Statistikaaruannete koostamist ja esitamist
 • Väljatrükke raamatupidamisregistritest

couponslay.com

Themes by themesfreedownloader.com

Themes55