Viited

Majandustegevuse register http://mtr.mkm.ee/ Registrite ja Infosüsteemide keskus http://www.rik.ee/ Elektrooniline Riigiteataja- eRT https://www.riigiteataja.ee/ EV Raamatupidamise Toimkond http://www.easb.ee/ Eesti majanduse tegevusalade klassifikaator EMTAK 2008 http://www.rik.ee/e-ariregister/emtak Riigiportaal eesti.ee https://www.eesti.ee/est/ Riigihangete amet http://www.fin.ee/riigihanked Eesti Statistika http://www.stat.ee/?lang=ee Rahandusministeerium http://www.fin.ee/ Konkurendiamet http://www.konkurentsiamet.ee/ Krediidiinfo ettevõtjale http://www.krediidiinfo.ee/ Kaubamärgiregister http://www.epa.ee/ Maksu-ja Tolliamet http://www.emta.ee/ Haigekassa http://www.haigekassa.ee/ Aktiva http://www.aktiva.ee/ Õigusalane info http://juura.ee/gw.php/ Eesti Panga valuutakursid http://quote.ibs.ee/ Palkade, puhkuste arvestamise tabel http://www.kalkulaator.ee/ Maksumaksjate Liit http://www.maksumaksjad.ee/ Sotsiaalministeerium http://www.sm.ee/ Eesti Töötukassa http://www.tootukassa.ee/ Kogumispensioni […]

Maksumäärad

Aktuaalset maksudest Eestis Maksud töötasudelt 21% kinnipeetav tulumaks ; 33% sotsiaalmaks ; 1,4% ettevõtja töötuskindlustus palkadelt ; 2,8% töötaja tasust kinnipeetav töötuskindlustus ; 1,0% / 2,0% pensionikindlustus ; Tulumaksuvabamiinimum ühes kuus 144 eurot Käibelt Käibemaksumäär Eesti Vabariigis on 20%, välja arvatud erandid, mis on sätestatud Käibemaksuseadus (KMS) paragrahv 15. Käibemaks raamatutelt, ravimitelt ning majutusteenustelt on […]

Scroll to top