Maksumäärad

Aktuaalset maksudest Eestis Maksud töötasudelt 21% kinnipeetav tulumaks ; 33% sotsiaalmaks ; 1,4% ettevõtja töötuskindlustus palkadelt ; 2,8% töötaja tasust kinnipeetav töötuskindlustus ; 1,0% / 2,0% pensionikindlustus ; Tulumaksuvabamiinimum ühes kuus 144 eurot Käibelt Käibemaksumäär Eesti Vabariigis on 20%, välja arvatud erandid, mis on sätestatud Käibemaksuseadus (KMS) paragrahv 15. Käibemaks raamatutelt, ravimitelt ning majutusteenustelt on […]

Scroll to top